Tài nguyên - Biểu mẫu - Sinh viên

Số lượt xem 371

Biểu mẫu sử dụng cho Học sinh- Sinh viên đăng ký vào ở ký túc xá

Học sinh sinh viên có nhu cầu vào ở Ký túc xá ở cơ sở 2, thì tải 4 mẫu thực hiện theo hướng dẫn của mẫu.

1. Đơn xin vào ở Ký túc xá - Tải tại đây

2. Bản cam kết - Tải tại đây

3. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu - Tải tại đây

4. Bản khai nhân khẩu - Tải tại đây

Biểu mẫu một cửa tiệp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính đối với Học sinh, Sinh viên

01. Mau - 01SV Mau xac nhan HSSV de vay von

02. Mau - 02SV Mau giay xac nhan HSSV (bo tuc ho so)

03. Mau - 03SV Xac nhan da dong hoc phi

04. Mau - 04SV PL4 Don de nghi Mien giam hoc phi - Phu luc IV - ND 86

05. Mau - 05SV Phi tu Lam the HSSV lan 1

06. Mau - 06SV Don xin lam the HSSV lan 2 3

07. Mau - 07SV - Don xin o ky tuc xa

08. Mau - 08SV - Ban cam ket o KTX

09. Mau - 09SV Don dong hoc phi 2 lan

10. Mau - 10SV phieu yeu cau cong viec

11. Mau - 11SV  Don bao luu ket qua hoc tap - CDN

12. Mau - 12SV  Don xin HL sau khi het thoi gian BL KQHT

13. Mau - 13SV Don xin chuyen diem

14. Mau - 14SV Don dang ky hoc lai

15. Mau - 15SV Don xin mo lop hoc lai

16. Mau - 16 Don xin mien hoc VHPT

17. Mau - 17SV - Mau phieu thuc tap cua HSSV

18. Mau - 18SV Don xin du thi tot nghiep van hoa

19. Mau - 19SV Don xin du thi tot nghiep Nghe

20. Mau - 20SV Don xin phuc khao tot nghiep

21. Mau - HK01 - Ban khai nhan khau

22. Mau - HK02 - PHIEU THAY DOI HO KHAU - NHAN KHAU

Quy định thực hiện một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính đối với Học sinh, Sinh viên

- Quy định [download]

- Các biểu mẫu liên quan [download]

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

Giao diện cũ: www.caodangnghehcm.edu.vn

Tuyển sinh