BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Thứ hai, ngày 27 tháng 08 năm 2018

Số lượt xem 7063

Bảo trì và hệ thống thiết bị cơ khí là ngành hết sức quan trọng cho nền công nghiệp, đảm bảo cho máy móc, trang thiết bị hoạt động liên tục, hiệu quả, đáng tin cậy. Do đó, bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào có hoạt động sản xuất đều phải có đội ngũ kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa để thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hư hỏng trong các bộ truyền cơ khí, các dây chuyền sản xuất…. Sau đó, tiến hành lập kế hoạch, thiết lập qui trình tháo lắp và sửa chữa nhằm đảm bảo hoạt động của các thiết bị máy móc liên tục và thời gian ngừng máy là ngắn nhất, góp phần quan trọng vào duy trì hoạt động sản suất của nhà máy.

Học xong nghề này, người học sẽ thực hiện được các kỹ năng:

 • Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở kinh doanh bảo hành thiết bị cơ khí và cơ sở sản xuất cơ khí;
 • Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật;
 • Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ khí sau khi lắp đặt, trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng định kỳ;
 • giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống điều khiển, hệ thống thủy lực, khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành;
 • Theo dõi được tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí;
 • Xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, lập được các phương án thay thế chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kĩ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống;
 • Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí sau khi bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa đúng qui định;
 • Lập được kế hoạch bảo trì và đánh giá được phẩm cấp của thiết bị cơ khí sau bảo trì;

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp ngành này, sinh viên có cơ hội làm việc như sau:

 • Tổ trưởng, nhóm trưởng, nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí;
 • Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí;
 • Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ khí;
 • Thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị cơ khí;

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

 • Cao đẳng: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Các môn học chung
(23 tín chỉ)
Môn học, mô đun cơ sở
(24 tín chỉ)
        1. Chính trị (5 tín chỉ)

        2. Pháp luật (2 tín chỉ)

        3. Giáo dục thể chất (2 tín chỉ)

        4. Giáo dục quốc phòng - An ninh (3 tín chỉ)

        5. Tin học (3 tín chỉ)

        6. Ngoại ngữ (Anh văn) (6 tín chỉ)

        7. Kỹ năng mềm (2 tín chỉ)

        8. Vẽ kỹ thuật (4 tín chỉ)

        9. Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại (2 tín chỉ)

     10. Cơ kỹ thuật (3 tín chỉ)

     11. Autocad (3 tín chỉ)

     12. Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (2 tín chỉ)

     13. Thiết bị cơ khí đại cương (2 tín chỉ)

     14. Kỹ thuật điện (2 tín chỉ)

     15. Kỹ thuật điện tử (2 tín chỉ)

     16. Kỹ thuật đo lường và cảm biến (2 tín chỉ)

     17. Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí (2 tín chỉ)

Môn học, mô đun chuyên môn
(69 tín chỉ)

Môn học, mô đun tự chọn
(25 tín chỉ)

     18. Hệ thống truyền dẫn thủy lực, khí nén (3 tín chỉ)

     19. Kỹ thuật an toàn lao động và môi trường công nghiệp (1 tín chỉ)

     20. Tổ chức quản lý bảo trì (2 tín chỉ)

     21. Tiếng Anh chuyên ngành (3 tín chỉ)

     22. Kỹ thuật nguội (4 tín chỉ)

     23. Nhập môn bảo trì thiết bị cơ khí (1 tín chỉ)

     24. Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí (4 tín chỉ)

     25. Tiện côn (1 tín chỉ)

     26. Tiện lỗ (2 tín chỉ)

     27. Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí (3 tín chỉ)

     28. Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện (3 tín chỉ)

     29. Bảo dưỡng hệ thống hiển thị (3 tín chỉ)

     30. Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát (3 tín chỉ)

     31. Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí (3 tín chỉ)

     32. Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí (3 tín chỉ)

     33. Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí (4 tín chỉ)

     34. Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống truyền động cơ khí (1 tín chỉ)

     35. Kiểm tra, hiệu chỉnh các thiết bị điện (2 tín chỉ)

     36. Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống thủy lực, khí nén (2 tín chỉ)

     37. Lắp các chi tiết, cụm chi tiết thay thế vào thiết bị cơ khí (3 tín chỉ)

     38. Chạy thử, hiệu chỉnh kỹ thuật thiết bị cơ khí (3 tín chỉ)

     39. Chẩn đoán, xử lý sự cố thiết bị cơ khí (3 tín chỉ)

     40. Thực tập tốt nghiệp (12 tín chỉ)

     41. Tiện cơ bản (3 tín chỉ)

     42. Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng (3 tín chỉ)

     43. Hàn cơ bản (2 tín chỉ)

     44. Hàn nâng cao (3 tín chỉ)

     45. Mài cơ bản (2 tín chỉ)

     46. Vẽ và thiết kế trên máy tính (3 tín chỉ)

     47. Khai triển hình gò (2 tín chỉ)

     48. Vật liệu bôi trơn và chất tẩy rửa (1 tín chỉ)

     49. Lập trình vận hành máy Tiện CNC (3 tín chỉ)

     50. Lập trình vận hành máy Phay CNC (3 tín chỉ)

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO

NĂM 1

NĂM 2

NĂM 3

Kỳ 1

- Pháp luật

- Giáo dục thể chất

- Ngoại ngữ (Anh văn)

- Vẽ kỹ thuật

- Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại

- Autocad

- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

- Kỹ thuật an toàn lao động và môi trường công nghiệp

- Kỹ thuật nguội

- Nhập môn bảo trì thiết bị cơ khí

- Tiện cơ bản

Kỳ 3

- Tin học

- Kỹ thuật điện tử

- Kỹ thuật đo lường và cảm biến

- Hệ thống truyền dẫn thủy lực, khí nén

- Tổ chức quản lý bảo trì

- Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện

- Bảo dưỡng hệ thống hiển thị

- Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát

- Kiểm tra, hiệu chỉnh các thiết bị điện

- Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống thủy lực, khí nén

- Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng

- Hàn nâng cao

- Mài cơ bản

- Vẽ và thiết kế trên máy tính

- Khai triển hình gò

Kỳ 5

- Thực tập tốt nghiệp

- Lập trình vận hành máy Phay CNC

Kỳ 2

- Giáo dục quốc phòng - An ninh

- Kỹ năng mềm

- Cơ kỹ thuật

- Thiết bị cơ khí đại cương

- Kỹ thuật điện

- Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí

- Tiện côn

- Tiện lỗ

- Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí

- Hàn cơ bản

- Vật liệu bôi trơn và chất tẩy rửa

Kỳ 4

- Chính trị

- Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí

- Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí

- Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí

- Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống truyền động cơ khí

- Lắp các chi tiết, cụm chi tiết thay thế vào thiết bị cơ khí

- Chạy thử, hiệu chỉnh kỹ thuật thiết bị cơ khí

- Chẩn đoán, xử lý sự cố thiết bị cơ khí

- Lập trình vận hành máy Tiện CNC

 

 

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

www.caodangnghehcm.edu.vn

Tuyển sinh