Đoàn Thanh Niên

Phiếu đăng ký tham gia MHX 2016

Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 00:00
PHIẾU ĐĂNG KÝ Tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016 [Download here]
HỘI SINH VIÊN TP.HÔ CHÍ MINH BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** Số: 01/TB-HSV HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM Quận 1, ngày 06 tháng 7 năm 2016 THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016 --- Thực hiện chương trình công tác năm học 2015 – 2016 của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM; Tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và thanh niên trau dồi kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao nhận…
Thông báo tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện lần 1 năm 2016: [Download here]
Kế hoạch tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện lần 1 năm 2016: [Download here]
Thông báo về việc đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa 2016: [Download here]
Kế hoạch tổ chức tháng thanh niên năm 2016: [Download here]
Page 1 of 3