Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp

a. Chức năng: - Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị chuyên môn thuộc Trường có chức năng: đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo qui định về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề. b. Nhiệm vụ: - Xây dựng và tổ chức kế hoạch giảng dạy, học tập các hoạt động giáo dục theo chương trình của khoa, của Nhà trường. - Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh. - Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng thời…
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:  A. Giảng viên cơ hữu: STT Tên giảng viên Vị trí công việc Học vị 1 Phan Vũ Nguyên Khương Trưởng Khoa Thạc sĩ Sư phạm Kỹ thuật 2 Bùi Mai Hoàng Thảo Phó trưởng khoa Thạc sĩ Sư phạmKỹ thuật 3 Trần Hoài Ân Giáo vụ khoa Cử nhân Kinh tế 4 Trần Tiến Đức Giảng viên Thạc sĩ Sư phạmKỹ thuật 5 Đỗ Thị Chiêu Linh Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý học

Chương trình đào tạo

Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 00:00
1. Đối tượng học tập: a. Dạy trình độ sơ cấp nghề: - Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. - Người đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề. b. Dạy trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề: - Giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề chưa được đào tạo sư phạm kỹ thuật hoặc nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; - Các…
Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm nghề Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo đến quý trường về việc tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Được sự cho phép của tổng cục dạy nghề tại công văn số 339/TCDN-GV ngày 17/03/2011 của tổng cục dạy nghề V/v cho phép Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề với các nội…