Thông báo về việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ II - năm 2018

Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

1. Phụ lục 06 - Mẫu phiếu đăng ký đánh giá KNNQG [Download here]

2. Mẫu tổng hợp - đăng ký đánh giá KNNQG - Dành cho tổ chức [Download here]

 

Xem 580 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 08:59