BIểu mẫu

- Quy định [download] - Các biểu mẫu liên quan [download]   NỘI DUNG, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU: Nội dung yêu cầu Thủ tục hồ sơ Biểu mẫu Thời gian trả kết quả 1. Xác nhận HSSV Áp dụng đối với các trường hợp sau: -Xin tạm hoãn NVQS ở địa phương -Xác nhận đơn vay vốn tín dụng SV -Bổ túc hồ sơ, -Xác nhận làm chế độ BHTN ... -Biên lai đóng học phí học kỳ đang học (Trường hợp xác nhận để hưởng chế độ bảo…
01. Mau - 01SV Mau xac nhan HSSV de vay von 02. Mau - 02SV Mau giay xac nhan HSSV (bo tuc ho so) 03. Mau - 03SV Xac nhan da dong hoc phi 04. Mau - 04SV PL4 Don de nghi Mien giam hoc phi - Phu luc IV - ND 86 05. Mau - 05SV Phi tu Lam the HSSV lan 1 06. Mau - 06SV Don xin lam the HSSV lan 2 3 07. Mau - 07SV - Don xin o ky tuc xa 08. Mau - 08SV - Ban cam ket o KTX 09. Mau -…
Học sinh sinh viên có nhu cầu vào ở Ký túc xá ở cơ sở 2, thì tải 4 mẫu thực hiện theo hướng dẫn của mẫu. 1. Đơn xin vào ở Ký túc xá - Tải tại đây 2. Bản cam kết - Tải tại đây 3. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu - Tải tại đây 4. Bản khai nhân khẩu - Tải tại đây

Biểu mẫu sử dụng cho Giáo viên

Thứ tư, 06 Tháng 4 2016 00:00
Quý Thầy cô click vào các biểu mẫu phía dưới để tải về máy những biểu mẫu cần sử dụng. 1. Mẫu 5 - Giáo án lý thuyết 2. Mẫu 6 - Giáo án tích hợp 3. Mẫu 7 - Giáo án thực hành 4. Mẫu 4 và 4a - Đề và đáp án kiểm tra Môn học - Môđun 5. Mẫu 01 - Kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học - mô đun 6. Mẫu 07 - Biên bản Coi kiểm tra kết thúc Môn học - Môđun 7. Mẫu 10 - Biên bản mở túi đề kiểm tra…